Kansainväliset arvioinnit

PISA-tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein OECD:n jäsenmaissa 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden sisältöalueilla. PISA-tutkimuksessa selvitetään, kuinka nuoret hallitsevat tulevaisuuden yhteiskunnan, työelämän kehityksen ja laadukkaan elämän kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti arvioida perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja sisältöjen hallintaa, vaan oppilaiden taitoja ja valmiuksia mahdollisimman todenmukaisissa arkielämän osaamistarpeita muistuttavissa tilanteissa. Pisa-arviointeja on tähän mennessä toteutettu vuosina 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012. Vuoden 2012 Pisa-tulokset julkaistiin 3.12.2013.

Kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC) arvioidaan 16–65-vuotiaiden perustaitojen tasoa ja käyttöä.Tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoja ovat lukutaito,numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito. Kansainvälisen vertailutiedon lisäksi tutkimus tarjoaa uusiatietoja taitojen käytöstä työssä ja arjessa sekä siitä, mitentaidot vastaavat työn vaatimuksiin. Syksyllä 2013 julkaistut ensitulokset osoittivat suomalaisaikuisten perustaitojen olevan OECD-maiden parhaimmistoa. Ikäryhmien väliset erot osaamisessa ovat kuitenkin suuret.

TIMMS ja PIRLS

Viimeisten 20 vuoden ajan kansainvälisellä vertailututkimuksella, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) on 4 vuoden välein mitattu matematiikan ja luonnontieteiden oppimistuloksia perusopetuksen neljännellä ja kahdeksannella vuosikurssilla. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on puolestaan mitannut neljännen vuosikurssin oppilaiden lukutaitoa viiden vuoden syklillä vuodesta 2001 lähtien.

Matematiikan taidoissa suomalaislapset olivat vuoden 2011 TIMMS-tutkimuksessa kahdeksannella sijalla. Edelle sijoittuivat Singapore, Etelä-Korea. Hongkong, Kiinan tasavalta, Japani, Pohjois-Irlanti ja flaaminkielinen Belgia. Luonnontieteissä suomalaiset neljäsluokkalaiset olivat puolestaan kolmansina Etelä-Korean ja Singaporen jälkeen. PIRLS 2011:n mukaan suomalaiset lapset olivat lukutaidossa kolmansina Hongkongin ja Venäjän jälkeen.

Lisätietoja näistä kansainvälisistä vertailuista löytyy kyseisten tutkimusten kansainvälisiltä kotisivuilta ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen sivuilta.

 

Linkkejä