OECD

Suomi osallistuu aktiivisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) koulutuspoliittiseen tutkimus- ja arviointityöhön. OECD tavoitteena on koota yhteen demokratiaan ja markkinatalouteen sitoutuneiden maiden hallituksia eri puolilta maapalloa edistämään vakaata taloudellista kasvua, parantamaan elintasoa, ylläpitämään taloudellista vakautta. Koulutus- ja tiedepolitiikan kehittäminen on yksi OECD:n keskeisiä toimintoja.

Koulutusjärjestelmien vertailuindikaattorit

OECD on jo kohta kaksikymmentä vuotta kehittänyt koulutusjärjestelmien vertailuindikaattoreita. Työtä on tehty INES-projektissa (International Education Indicators). Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa, joka helposti ja nopeasti antaa päätöksentekijöille vertailutietoa koulutuksen tilasta muissa maissa kansallisen koulutuspolitiikan muotoilun tueksi. INES-projektin tuote on vuosittain ilmestyvä Education at a Glance.

OECD:n uutisia