Tietopalvelut

Opetushallitus tarjoaa monenlaisia tietopalveluita:

  • ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia
  • koordinoi koulutuksen tietoverkkoja ja tietopalveluja
  • osallistuu kansainväiliseen tiedonvaihtoon (esim. Eurydice, OECD ja EU)
  • tuottaa koulutuksen indikaattoreita
  • osallistuu koulutuksen tuloksellisuuden kehittämiseen
  • kerää tietoa opetustoimen rahoitusjärjestelmästä.
 

Vipunen logo

Kirjasto

Opetushallituksen kirjaston kokoelmat on siirretty osaksi Hakaniemenranta 6:n yhteistä kirjastoa.

Lisää aiheesta