UNESCO-kouluverkosto

Unesco-kouluverkoston (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project Network) tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina erityisesti globaalikasvatus ja kestävä kehitys ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa. Globaalikasvatuksen piiriin sisältyvät kulttuuri- ja maailmanperintökasvatus tukevat yksilön kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä edistävät kulttuurista osaamista ja kestävää kehitystä.

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1953. Siihen kuuluu tällä hetkellä 10 000 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen yli 180 maassa. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa yli 50 oppilaitosta alakouluista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin.

Unesco-kouluverkoston toimintaan kuuluvat ylikansalliset lippulaivahankkeet, koulujen omat pilottihankkeet sekä materiaalien tuottaminen. Unesco-kouluksi valitut koulut toteuttavat pilottihankkeita yhdestä tai useammasta koulutusverkoston neljästä opetusteemasta:

  • YK:n rooli ja maailman huolenaiheet
  • Kestävä kehitys
  • Rauha ja ihmisoikeudet
  • Kulttuurienvälinen oppiminen

Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021).

Strategiakauden 2014 - 2021 tavoitteet ovat:

  • Globaalikasvatus ja kestävä kehitys integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.
  • Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan sekä Unesco-koulujen että muiden koulujen välillä.

Suomen Unesco-koulujen opetuksessa on korostunut erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus sekä vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistusten myötä globaalikasvatus.

Toiminnan koordinoimisesta vastaa Opetushallitus yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa (Suomen Unesco-toimikunta, OKM). Suomen Unesco-koordinaattori on opetusneuvos Paula Mattila, .