Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Kuukauden tilasto: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa ja erityisopetus ammatillisessa koulutuksessa

Verkkouutinen 10.5.2016

Tehostettua tukea tai erityistä tukea saaneiden perusopetuksen oppilaiden osuus kasvoi vuosina 2011-2014. Myös ammatillisessa erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut.

Vuonna 2014 tehostettua tukea tai erityistä tukea sai 80 0000 oppilasta eli 14,6 prosenttia perusopetuksen oppilasta.

Tehostettua tukea tai erityistä tukea saaneiden perusopetuksen oppilaiden osuus kasvoi runsaat kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2014.

• Nousu johtuu siitä, että tehostettua tukea saaneiden osuus kasvoi runsaat neljä prosenttiyksikköä. Samaan aikaa erityistä tukea saaneiden osuus laski vajaan prosenttiyksikön.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista 2011-2014 (%)

• Vuonna 2014 erityistä tukea sai 39 500 perusopetuksen oppilasta eli 7,2 prosenttia oppilaista.

• Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus vaihteli vuonna 2014 paljon alueellisesti.

• Suurimmat erityistä tukea saaneiden osuudet olivat Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Pienimmät osuudet olivat Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Perusopetuksessa erityistä tukea saavat oppilaat maakunnittain (%)

• Erityistä tukea saaneiden oppilaiden opetuksesta toteutetaan pääosin ainakin osittain integroituna yleisopetuksen ryhmiin.

• Osuus on viime vuosina hieman noussut, sillä vuonna 2011 ainakin osittain yleisopetuksen ryhmässä opiskeli 59 prosenttia erityistä tukea saaneista oppilaista kun vastaava osuus vuonna 2014 oli 61 prosenttia.

Perusopetuksen erityisen tuen oppilaiden opetuspaikka 2014

Ammatillisessa erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut

• Vuonna 2014 ammatillisessa erityisopetuksessa oli noin 21 000 opiskelijaa, joka vastaa 16,5 prosenttia kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista. Valtaosa ammatillisesta erityisopetuksesta järjestetään oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena.

• Myös uusien opiskelijoiden osalta erityisopetusta saavien opiskelijoiden lukumäärä on kasvanut. Erityisopetusta saavien osuus on kuitenkin pienempi uusien opiskelijoiden osalta kuin kaikkien opiskelijoiden kohdalla. Kaikista tutkinnon suorittaneista 6,1 prosenttia sai erityisopetusta vuonna 2014.

• Vuonna 2014 erityisopetusta saavien osuus oli suurin Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Lukumäärällisesti eniten erityisopetusta saavia opiskelijoita oli Uudellamaalla.

• 80 prosenttia erityisopetusta saavista opiskelijoista opiskeli samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa ja 20 prosenttia erityisopetusta saavista opiskelijoista oli erityisopetusryhmässä. Integroidussa erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut 2010–2014.

Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet vuosina 2010 ja 2014

Tehostettua tukea tai erityistä tukea saaneiden perusopetuksen oppilaiden osuus kasvoi vuosina 2011-2014. Myös ammatillisessa erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä on kasvanut.