Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuus suoritetaan tunnollisesti, lukion ja ammattikoulun läpäisyssä parantamisen varaa

Verkkouutinen 23.3.2016

Oppivelvollisuuden jättää Suomessa suorittamatta vain harva. Sekä lukion että ammatillisen koulutuksen läpäisyssä jäädään kuitenkin tavoitteesta. Viidessä vuodessa ylioppilastutkinnon suorittaa 88 prosenttia ja ammatillisen perustutkinnon 76 prosenttia koulutuksen aloittaneista.

Perusopetus

Oppivelvollisuuden kokonaan laiminlyöneitä oli Suomessa vuonna 2014 vain 80 henkilöä (0,1 % ikäluokasta), joista 53 (66 %) oli poikia.

Oppivelvollisuusiän lukuvuonna 2013–2014 ylittäneitä ilman perusopetuksen päättötodistusta oli 721 henkilöä (runsas 1 % ikäluokasta) ja heistä 396 (55 %) poikia.

Lukiokoulutus

Vuonna 2007 nuorten opetussuunnitelman mukaan lukion aloittaneista 72 prosenttia suoritti ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa ja 88 prosenttia viidessä vuodessa.

Ruotsinkielisten opiskelijoiden läpäisyaste oli korkein. Vieraskielisten opiskelijoiden läpäisyaste oli selvästi alhaisempi kuin suomen- ja ruotsinkielisten ja 25 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin yleisesti maassa. Läpäisyaste ei mainittavasti nouse viiden vuoden tarkastelujakson jälkeen.

Viisi vuotta aloittamisen jälkeen (vuonna 2007 aloittaneet) kaikista aloittaneista 88 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Suomenkielisistä aloittaneista neljä prosenttia, ruotsinkielisistä kolme prosenttia ja vieraskielisistä 16 prosenttia ei ollut suorittanut tutkintoa eikä opiskellut.

Ammatillinen peruskoulutus

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen vuonna 2007 aloittaneista 62 prosenttia suoritti tutkinnon kolmessa vuodessa ja 76 prosenttia viidessä vuodessa. Vieraskielisten opiskelijoiden läpäisyaste selvästi alhaisempi kuin suomen- ja ruotsinkielisten ja 12 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin maassa yleisesti. Ruotsinkielisten opiskelijoiden läpäisyaste oli korkein. Läpäisyaste ei mainittavasti nouse viiden vuoden tarkastelujakson jälkeen.

Viisi vuotta aloittamisen jälkeen (vuonna 2007 aloittaneet) kaikista aloittaneista 75 prosenttia oli suorittanut tutkinnon alkuperäisessä koulutuksessa. Aloittaneista 15 prosenttia ei ollut suorittanut tutkintoa eikä opiskellut. Suomenkielisistä aloittaneista 15 prosenttia, ruotsinkielisistä 14 prosenttia ja vieraskielisistä 22 prosenttia ei ollut suorittanut tutkintoa eikä opiskellut.

Lisätietoja:

Vipunen – Vipunen opetushallinnon tilastopalvelu

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen läpäisy tilastoina. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2016:3. Ilmestyy huhtikuussa 2016.

Seuraavan kuukauden tilaston aiheena on erityisopetus.

Oppivelvollisuuden jättää Suomessa suorittamatta vain harva. Sekä lukion että ammatillisen koulutuksen läpäisyssä jäädään kuitenkin tavoitteesta. Viidessä vuodessa ylioppilastutkinnon suorittaa 88 prosenttia ja ammatillisen perustutkinnon 76 prosenttia koulutuksen aloittaneista.