Tilastotietoja

Tästä osiosta löydät Opetushallituksen tarjoamia tilastotietoja.

Voit tutustua opetushallinnon tilastotietopalvelu Vipuseen, koulutuksen tilastolliseen vuosikirjaan sekä muihin tilastojulkaisuihin ja tilastoihin.

Kuukauden tilasto: Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Verkkouutinen 17.3.2017

Ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Ulkomailla opiskelevien määrä vastaa jo suurehkon suomalaisen ammattikorkeakoulun tai pienehkön yliopiston opiskelijamäärää.

Kelan opintotukitilastojen mukaan lukuvuonna 2015–2016 ulkomailla opiskeli vajaat 8000 suomalaista, joista runsaat 2 500 oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Britannia on pitkään ollut suomalaisten tutkinnonsuorittajien suosituin kohdemaa: siellä opiskelee noin neljännes ulkomailla opiskelevista. Ruotsi on kuitenkin viime vuosina saavuttanut Britanniaa ja ensimmäistä vuotta opiskelevilla se oli jo suositumpi.

Mistä ulkomailla opiskelun kasvava suosio kertoo? Ketkä ulkomaille lähtevät? Kykeneekö Suomi houkuttelemaan ulkomailla opiskelleita takaisin?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla -selvityshankkeessa, jonka Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (vuodesta 2017 Opetushallitus) aloitti vuonna 2016. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hahmoteltiin ulkomaille opiskelemaan lähtevien profiilia Kelan opintotukitilastojen pohjalta: näitä tuloksia esitellään oheisessa infografiikassa.

Hankkeen toisessa vaiheessa ulkomailla opiskelevilta kysyttiin lähdön syitä, opiskelukokemuksia ja halukkuutta palata Suomeen. Kyselyn tulokset raportoidaan kesän 2017 aikana.

Selvityshanke Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla

Ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Ulkomailla opiskelevien määrä vastaa jo suurehkon suomalaisen ammattikorkeakoulun tai pienehkön yliopiston opiskelijamäärää.