Koulutuksen tilastollinen vuosikirja

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014

Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014 on Opetushallituksen tilasto- ja indikaattorijulkaisu, johon on koottu laaja tilastollinen kuvaus koko suomalaisen koulutusjärjestelmän tilasta ja suunnasta aina esiopetuksesta korkea-asteen koulutukseen. Tietoja on yhdistetty, muokattu ja toimitettu sellaiseen muotoon, että ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat koulutuksen parissa työskenteleviä ja koulutusta koskevan tilastotiedon tarvitsijoita.

Aiemmat julkaisut