Aikuiskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemaan Aikuiskoulutuksen vuosikirjaan koottujen tilastotietojen avulla kuvataan aikuiskoulutuksen koulutustarjontaa, oppilaitoksissa tapahtuvaa aikuisten opiskelua sekä aikuiskoulutuksen rahoitusta. Tilastokirjaa ei ole julkaistu vuoden 2009 jälkeen.