Grundläggande utbildning för vuxna

Vuxna kan fullgöra grundläggande utbildning (grundskola) vid vuxengymnasier eller i folkhögskolor med rätt att ge grundläggande utbildning. Undervisningen i vuxengymnasierna ordnas oftast kvällstid, i folkhögskolorna kan undervisningen ges också på dagstid med möjlighet att bo i skolans internat. I gymnasierna kan finnas särskilda grupper eller linjer för vuxna eller vuxna kan delta i samma grupper som unga. Studierna kan vara examensinriktade eller ämnesvisa. Ämnesstuderande läser enskilda läroämnen, vanligen språk.


Vuxenutbildningen följer egna läroplansgrunder, där antalet obligatoriska kurser och längden på kurser och lektioner fastställts med hänsyn till att de studerande är vuxna. I regel erbjuder läroanstalterna undervisning motsvarande grundskolans årsklasser 7-9. I större vuxengymnasier är det också möjligt att studera lärokurser för lägre årsklasser i engelska, matermatik och S2-modersmål. För vuxna kan dessutom finnas studier på grundnivå. Vuxengymnasierna erbjuder också undervisning för studerande med ett främmande språk och utländska studerande.Vid en del fängelser är det möjligt att delta i grundläggande utbildning för vuxna.

Det finns vuxengymnasier på ungefär 40 orter, främst i städerna, se www.aikuislukiot.fi. Ungefär 30 folkhögskolor har en grundskolelinje.