Anmälan

Anmälan till allmänna språkexamina görs till examensarrangören. Kontakta först examensarrangören och kolla att det finns lediga platser och skicka därefter anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten får man från examensarrangören eller genom att skriva ut den på denna sida.

Examinander med behov av specialarrangemang

Personer med vissa handikapp som t.ex. läs- och skrivsvårigheter kan ansöka om specialarrangemang för att avlägga allmänna språkexamina. Anvisningarna om hur specialarrangemang ansöks samt blanketten för ansökan finns till höger. Blanketten skall lämnas in till examensarrangören i samband med anmälan till examen.

Examensavgifterna

Grundnivå 100 euro
Mellannivå 123 euro
Högsta nivå 160 euro