Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen enligt följande : 

Allmän språkexamen

Språkexamen för statsförvaltningen

Muntlig färdighet och hörförståelse  

Förmåga att använda språket i tal

färdighetsnivå 6   

utmärkt förmåga

färdighetsnivåerna 5 och 4  

god förmåga

färdighetsnivå 3  

nöjaktig förmåga

Skriftlig färdighet och läsförståelse 

Förmåga att använda språket i skrift

färdighetsnivå 6   

utmärkt förmåga

färdighetsnivåerna 5 och 4  

god förmåga

färdighetsnivå 3  

nöjaktig förmåga

Hörförståelse och läsförståelse  

förmåga att förstå språket

färdighetsnivå 6   

utmärkt förmåga

färdighetsnivåerna 5 och 4  

god förmåga

färdighetsnivå 3  

nöjaktig förmåga