Testdagarna och -platserna

Allmänna språkexamen kan avläggas runt om i landet (se kartan). Det finns en söktjänst, Tutkintopaikat, med vars hjälp du kan hitta examensställen. På sidan kan du välja språk (kieli) och nivå (taso). Du kan välja både två eller bara ett. Till slut ska du trycka på ”Sök examensstället” (Etsi tutkintopaikka).

Ta kontakt med examensstället innan du skickar in din anmälan!

Våren 2019

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid


23.3.2019

engelska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


1.-28.2.2019

23.3.2019

italienska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

23.3.2019

ryska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

6.4.2019

finska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

13.4.2019

franska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

13.4.2019

svenska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019


13.4.2019

nordsamiska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


1.-28.2.2019

18.5.2019

finska OBS! Inte i alla testplatser

mellannivå

15.-30.4.2019

Augusti 2019

Testdag

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid

31.8.2019

finska

mellannivå

3.-14.6.2019

31.8.2019 svenska OBS! Bara i Keski-Pohjanmaan ammattiopisto och Åbo yrkesinstitut

mellannivå

3.-14.6.2019

Hösten 2019

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid


5.10.2019

finska OBS! inte i alla testplatser

mellannivå


19.-30.8.2019

26.10.2019

engelska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

2.-30.9.2019

9.11.2019

finska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

2.-30.9.2019

16.11.2019

spanska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

2.-30.9.2019

16.11.2019

svenska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

2.-30.9.2019

16.11.2019

tyska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

2.-30.9.2019

Januari 2020

Testdag

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid

25.1.2020

finska

mellannivå

2.-13.12.2019

Våren 2020

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid


14.3.2020

engelska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


3.-28.2.2020

14.3.2020

italienska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.2.2020

14.3.2020

ryska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.2.2020

28.3.2020

finska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.2.2020

4.4.2020

franska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.2.2020

4.4.2020

svenska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.2.2020


4.4.2020

nordsamiska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


3.-28.2.2020

23.5.2020

finska OBS! Inte i alla testplatser

mellannivå

20.-30.4.2020