Testdagarna och -platserna

Allmänna språkexamen kan avläggas runt om i landet (se kartan). Det finns en söktjänst, Tutkintopaikat, med vars hjälp du kan hitta examensställen. På sidan kan du välja språk (kieli) och nivå (taso). Du kan välja både två eller bara ett. Till slut ska du trycka på ”Sök examensstället” (Etsi tutkintopaikka).

Ta kontakt med examensstället innan du skickar in din anmälan!

Augusti 2018

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid

25.8.2018

finska

mellannivå

1.-15.6.2018


25.8.2018 OBS! Bara Åbo yrkesinstitut/Turun ammatti-instituutti och Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

svenska

mellannivå

1.-15.6.2018

Hösten 2018

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid


6.10.2018

finska OBS! Inte i alla testplatser.

mellannivå

20.-31.8.2018

27.10.2018

engelska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-29.9.2018

10.11.2018

finska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.9.2018

17.11.2018

spanska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.9.2018

17.11.2018

svenska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.9.2018

17.11.2018

tyska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

3.-28.9.2018

Januari 2019

Testdag

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid

26.1.2018

finska

mellannivå

3.-14.12.2018

Hösten 2018

Testdagar

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid


23.3.2019

engelska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


1.-28.2.2019

23.3.2019

italienska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

23.3.2019

ryska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

6.4.2019

finska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

13.4.2019

franska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019

13.4.2019

svenska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå

1.-28.2.2019


13.4.2019

nordsamiska

grundnivå, mellannivå och högsta nivå


1.-28.2.2019

18.5.2019

finska OBS! Inte i alla testplatser

mellannivå

15.-30.4.2019

Augusti 2019

Testdag

Språk

Examensnivåer

Anmälningstid

31.8.2019

finska

mellannivå

3.-14.6.2019