Att visa kunskaper i finska och svenska i samband med studier 

Examina kan ersättas med vissa studier. Personer som har avlagt följande studier behöver inte avlägga språkexamen för statsförvaltningen. Hur examina ersätts med studier fastställs i Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Förmåga att använda språket i tal och förmåga att använda språket i skrift

Studier som visar utmärkt förmåga att använda språket i tal och skrift (481/2003 § 15):

 • avlagt mogenhetsprov i högskola samt skolbildning på språket i fråga (finska eller svenska som modersmål i studier enligt lagen om grundläggande utbildning eller gymnasielagen eller i motsvarande studier)
 • studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i detta språk som modersmål
 • studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur i finska eller svenska som andraspråk.

Studier som visar god förmåga att använda språket i tal och skrift (481/2003 § 16):

 • skolbildning på språket i fråga
 • studentexamen med godkänt vitsord i provet i detta språk som modersmål
 • studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i provet i finska eller svenska som andraspråk
 • mogenhetsprov i högskola på detta språk
 •  minst vitsordet god i ett sådant språkprov eller i sådana språkstudier i detta språk som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att använda det andra inhemska språket i tal och skrift
 • språkstudier i detta språk som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att använda finska eller svenska i tal och skrift eller det akademiska vitsordet cum laude approbatur eller minst 35 studieveckor i språket eller i ett annat läroämne som enligt intyg av högskolan motsvarar detta.

Studier som visar nöjaktig förmåga att använda språket i tal och skrift (481/2003 § 17):

 • vitsordet nöjaktig i ett sådant språkprov eller i sådana språkstudier i detta språk som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att använda det andra inhemska språket i tal och skrift
 • språkstudier i detta språk som ingår i högskoleexamen eller det akademiska vitsordet approbatur eller minst 15 studieveckor i språket eller i ett annat läroämne som enligt intyg av högskolan motsvarar detta.

Förmåga att förstå språket

Studier som visar utmärkt förmåga att förstå språket:

 • utmärkt förmåga att förstå språket kan visas genom att i examen som gäller utmärkta språkkunskaper avlägga delproven hörförståelse och läsförståelse.

Studier som visar god förmåga att förstå språket (481/2003 § 18):

 • studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur i den långa lärokursen i det andra inhemska språket (a-språk).

Studier som visar nöjaktig förmåga att förstå språket (481/2003 § 18):

 • studentexamen med minst vitsordet cum laude approbatur i den långa lärokursen i det andra inhemska språket (a-språk)
 • minst vitsordet eximia cum laude approbatur i den medellånga lärokursen i det andra inhemska språket (b-språk).