Påvisande av språkkunskap vid ansökan om finskt medborgarskap

För att få finskt medborgarskap förutsätts minst nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska. Det kan bäst visas genom att avlägga en allmän språkexamen, som mäter kunskaperna i standardspråket, på minst färdighetsnivå tre.
För att få medborgarskap ska du avlägga en allmän språkexamen i finska eller svenska på mellannivå (nivåerna 3-4). Så här anmäler du dig till examen:
• Kontakta en läroanstalt som ordnar allmänna språkexamina.

SöktjänstenTutkintopaikat


• Anmäl dig till en examen på mellannivå. Anmälningstiderna är december, februari, juni och september. Examina ordnas i januari, april, augusti och oktober.
• Examen kostar 100 euro. Den läroanstalt som ordnar examen ger anvisningar om hur avgiften ska betalas.

Språkkunskapen kan också visas:
Läs mera Migrationsverket