Examenskommissionerna (- 31.7.2018)

Examenskommissionerna upphör 1.8.2018. Från början av år 2018 är deras uppgifter att utfärda betyg över avlagda examensdelar i yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina som har bedömts senast 31.12.2017 samt betyg över de examina där de examensdelar som krävs för uppbyggnaden av tidigare nämnda examina är avlagda senast 31.12.2017.

I förteckningen hittas uppgifter på vilken examenskommission som handhar frågor gällande ifrågavarande examen.

Examenskommissionernas gemensamma e-postadress är från 1.1.2018

Examenskommissionens postadress är:

[Examenskommissionens namn]
c/o Utbildningsstyrelsen
PB 380
00531 Helsingfors

Allmänna anvisningar och föreskrifter

Blanketter till examenskommissionerna

 

Se även

  • Du kan söka efter fristående examina enligt namn eller studieområde. I sökresultaten hittar du de examensarrangörer som du kan kontakta för att avlägga examen.

sokexamen.fi