Fostran, utbildning och examina

På dessa sidor hittar du, förutom information om det finländska utbildningsstystemet, också information om de examina som ordnas av Utbildningsstyrelsen, erkännande av examina samt hur man söker sig till utbildning.

Det finländska utbildningssystemet består av

  • en nioårig allmänbildande grundläggande utbildning (grundskolan). Barnen deltar också i förskoleundervisning som räcker ett år.
  • utbildning som bygger på den grundläggande utbildningen, dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning.
  • högskoleutbildning, som ges vid universitet och yrkeshögskolor

Vuxenutbildning erbjuds på alla utbildningsstadier.