Auktoriserade translatorer

Systemet med auktoriserade translatorer sköts av examensnämnden för auktoriserade translatorer som är verksam i samband med Utbildningsstyrelsen.

Examensnämnden

  • ordnar examenstillfällen för auktoriserade translatorer
  • godkänner examen
  • beviljar rättigheten att vara verksam som auktoriserad translator
  • utövar tillsyn över de auktoriserade translatorernas verksamhet. Nämnden kan återkalla auktorisationen om den auktoriserade translatorn inte mera uppfyller de villkor om vilka föreskrivs i lagen eller om han eller hon på något annat sätt har visat sig vara uppenbart olämplig som auktoriserad translator
  • för ett register över auktoriserade translatorer

OBS! Examensnämnden för auktoriserade translatorer publicerar uppgifter om en auktoriserad translators namn, bosättningskommun samt från vilket språk till vilket språk han eller hon är auktoriserad att utföra översättningar. Translatorn har dock rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne publiceras. I båda fall kontakta för att få närmare kontaktuppgifter om auktoriserade translatorer.

Auktoriserade translatorer bes vänligen att uppdatera sina kontaktuppgifter till Examensnämnden:

Aktuellt

Nästa examen för auktoriserad translator anordnas 16.11.2019.

Information om deltagandet i examen hittar du på sidan Deltagande.

 

Lagstiftning

Dessa trädde i kraft 1.1.2008. Med dem upphävdes lagen (1148/1988) och förordningen om auktoriserade translatorer (626/1989) som givits med stöd av lagen.

Anvisningar för auktoriserad translator

Anvisningar för auktoriserad translator (pdf)

Obs! Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) har uppdaterad anvisningar i samarbete med Utbildningsstyrelsen.