Auktoriserad translatorsstämpel

Stämpeln är rund till formen och har translatorns namn i mitten. I utkanten av cirkeln finns texten AUKTORISOITU KÄÄNTÄJÄ - AUKTORISERAD TRANSLATOR. Texten är alltid på finska och svenska oberoende av i vilka språk translatorn har fått rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

Användningen av de två nationalspråken i stämpeln markerar auktoriseringssystemets nationella karaktär. Den tilläggsinformation på översättningens målspråk som behövs ges i översättarens bestyrkningsfras, av vilken ska framgå inom vilka språkpar och översättningsriktningar translatorn har fått rätt att vara verksam som auktoriserad translator. Stämpelns diameter är 35 mm.

Även om det inte är obligatoriskt att använda stämpeln, är det önskvärt på grund av den internationella dokumenttrafiken.

På sitt möte 12.1.2009 fattade examensnämnden för auktoriserade translatorer  om stämpelns form och texter. Enligt 11 § i statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007) ska examensnämnden för auktoriserade translatorer fatta beslut om formen och texten på den stämpel som auktoriserade translatorer använder.

Stämpeln fås inte av Utbildningsstyrelsen, utan translatorn kan själv låta göra den enligt vidstående modell.