Allmänt om auktoriserad översättning

Vad är auktoriserad översättning?

Auktoriserad översättning är ett specialområde inom professionell översättning. Auktoriserad översättning innebär att utföra en juridiskt giltig översättning som behövs för myndighetsbeslut eller domstolsförhandlingar.

Examen för auktoriserade translatorer baserar sig på lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007) och examensgrunderna för auktoriserade translatorer 2008.

Systemet med auktoriserade translatorer och utvecklingen av det sköts av Utbildningsstyrelsen. För ordnandet av examina svarar examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen.

Hur skiljer sig auktoriserad översättning från annan översättning?

Auktoriserad översättning omfattar översättning av offentliga dokument som behövs för myndighetsbeslut eller domstolsförhandlingar. Resultatet av auktoriserad översättning är en juridiskt giltig översättning, som är likvärdig med originaldokumentet.

En auktoriserad translator får också översätta andra än juridiskt giltiga dokument, men översätter då inte i egenskap av auktoriserad translator och bestyrker inte översättningarna som lagligt giltiga översättningar. Endast en auktoriserad translator kan utföra en juridiskt giltig översättning, men det är inte översättarens status som avgör om det handlar om auktoriserad översättning, utan dokumentet som översätts.

Rätt att vara verksam som auktoriserad translator (på finska virallinen kääntäjä) som har beviljats före lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) trädde i kraft gäller fram till 31.12.2012.