Yrkeskvalifikationer på grundval av en utländsk examen

Nedan finns en förteckning över reglerade yrken i Finland, det vill säga uppgifter för vilka det i lagstiftningen har föreskrivits vissa behörighetsvillkor. En person som avlagt examen i utlandet behöver ett beslut av behörig myndighet för att få behörighet för dessa yrken. Ytterligare information om yrkena och anvisningar för ansökan om beslut får man via länkarna i förteckningen eller från den behöriga myndigheten.

Reglerade yrken i Finland

YrketDen behöriga myndigheten
advokatFinlands advokatförbund
ansvarig föreståndare av en innehavare av näringstillståndPolisstyrelsen
barnmorskaValvira
barnskötare inom småbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen
befälet i räddningsbranschenUtbildningsstyrelsen
daghemsföreståndareUtbildningsstyrelsen
driftsövervakare av pannanläggningar

Säkerhets- och kemikalieverket

Inspecta

dykare som utför byggnadsarbete under vattenRegionförvaltningsverket i Södra Finland
ergoterapeutValvira
farmaceutValvira
fastighetsingenjörUtbildningsstyrelsen
fotterapeutValvira
fysioterapeutValvira
förarexamensmottagareTransport- och kommunikationsverket Traficom
förrättningsingenjörUtbildningsstyrelsen
förstavårdareValvira
geronomValvira
handledare i morgon- och eftermiddagsverksamhetUtbildningsstyrelsen
hälsovårdareValvira
jourhavande vid nödcentralerUtbildningsstyrelsen
uppgifter som förutsätter en avlagd juris magisterexamenUtbildningsstyrelsen
kiropraktorValvira
klasslärareUtbildningsstyrelsen
kranförare/(den som för en kran) (mobilkran, tornkran eller lastkran)Regionförvaltningsverket i Södra Finland
ansvarig kuratorValvira
kylmontörSäkerhets- och kemikalverket (Tukes)
kyrkliga tjänster

Kyrkostyrelsen (luthersk)

Kyrkostyrelse (ortodox)

laboratorieskötareValvira
laddareRegionsförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
ledare av elarbetna/ driftsledare

Säkerhets- och kemikalieverket

Person- och företagsbedömning SETI Ab

läkareValvira
lärare i fritt bildningsarbeteUtbildningsstyrelsen
lärare inom småbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen
lärare inom yrkesutbildningen (undervisning i yrkesinriktade/gemensamma examensdelar)Utbildningsstyrelsen
lärare som meddelar förskoleundervisningUtbildningsstyrelsen
manskap och underbefälet i räddningsbranschenUtbildningsstyrelsen
munhygienistValvira
naprapatValvira
näringsterapeutValvira
närvårdare (hälsovård)Valvira
närvårdare (socialvård)Valvira
optikerValvira
ortopedteknikerValvira
osteopatValvira
person som svarar för besiktningsverksamhetTransport- och kommunikationsverket Traficom
person som utför bilbesiktningarTransport- och kommunikationsverket Traficom
provisorValvira
psykologValvira
psykoterapeutValvira
rehabiliteringsledareValvira
rektor (grundläggande utbildning/gymnasiet/yrkesutbildning)Utbildningsstyrelsen
revisor

Patent- och registerstyrelsen (Revisionstillsynen)

röntgenskötareValvira
seminologLivsmedelsverket
sjukhuscellbiologValvira
sjukhusfysikerValvira
sjukhusgenetikerValvira
sjukhuskemistValvira
sjukhusmikrobiologValvira
sjukskötareValvira
socialarbetareValvira
socionom

Valvira

socionom inom småbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen
sotareUtbildningsstyrelsen
specialistläkareValvira
speciallärareUtbildningsstyrelsen
speciallärare inom småbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen
specialtandläkareValvira
specialveterinärLivsmedelsverket
steinerpedagog inom småbarnspedagogikUtbildningsstyrelsen
studiehandledare/elevhandledareUtbildningsstyrelsen
talterapeutValvira
tandläkareValvira
tandteknikerValvira
trafiklärareTransport- och kommunikationsverket Traficom
uppfödare av broilrarLivsmedelsverket
utbildad massörValvira
utbildningsansvarig föreståndare i en bilskolaTransport- och kommunikationsverket Traficom
utförare av enskilt godkännande av fordonTransport- och kommunikationsverket Traficom
den som svarar för beviljandet av enskilda godkännandenTransport- och kommunikationsverket Traficom
veterinärLivsmedelsverket
väktare (brottspåföljdsbranschen)Utbildningsstyrelsen
väktare (privata säkerhetstjänster)Polisinrättningen
yrkesutövare inom sjöfartenTransport- och kommunikationsverket Traficom
ämneslärareUtbildningsstyrelsen

 

Ytterligare information