Jämställande av nivån på en högskolexamen

En person som har avlagt en högskoleexamen utomlands behöver ett beslut av Utbildningsstyrelsen om jämställande av nivån på sin högskoleexamen, om han eller hon söker en tjänst eller uppgift för vilken det i en lag krävs en högskoleexamen eller en högskoleexamen av en viss nivå.

En utländsk högskoleexamen kan till nivån jämställas med en i Finland avlagd

  1. lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen,
  2. högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller
  3. licentiat- eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen.

För att få ett positivt beslut krävs att den sökandes utbildning som helhet till sin omfattning, kravnivå och inriktning motsvarar en i Finland avlagd högskoleexamen. I beslutet kan inte krävas kompletterande studier.

Besluten grundar sig på lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför.