Fritt bildningsarbete

Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande stödja individernas personlighetsutveckling och förmåga att fungera i samhället samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

Ett väsentligt drag i det fria bildningsarbetet är att det inte är examensriktat och att dess innehåll inte regleras i lagstiftningen.

Utbildningens innehåll och mål bestäms av huvudmännen bakom läroanstalterna och organisationerna, som ofta är kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller aktiebolag.

Utbildningen inom det fria bildningsarbetet kan antingen vara neutral eller basera sig på olika värdegrunder. De bakomliggande sammanslutningarna kan företräda olika världsåskådningar eller religiösa åskådningar eller arbeta utgående från lokala och regionala bildningsbehov.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och sommaruniversitet. Skolorganisationerna inom det fria bildningsarbetet har stor frihet att självständigt utveckla sin verksamhet.

Studierna inom det fria bildningsarbetet är allmänbildande, samhälleliga och hobbyinriktade studier. Undervisningen kan ske kvällstid eller bestå av heltidsstudier i form av kortkurser eller intensivkurser. Vid folkhögskolorna omfattar studielinjerna oftast ett år och har fri inriktning.

 

Länkar