Yrkeshögskolor och universitet

Högskolesystemet i Finland består av två parallella sektorer: yrkeshögskolorna och universiteten. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning och forskningsbaserad undervisning på högsta nivå. Yrkeshögskolorna är inriktade på arbetslivet och baserar sin verksamhet på dess krav på hög yrkeskompetens.

Ansökan till yrkeshögskolorna och universiteten görs i gemensam ansökan med en gemensam ansökningsblankett. Den gemensamma ansökan genomförs i Studieinfo-tjänsten, där också informationen om utbildningarna finns.

Utgångspunkten är att all utbildning som leder till en examen ingår i gemensam ansökan till högskolor. Högskolorna kan dessutom ordna separata ansökningar till en del av sina utbildningar (t.ex. utbildningar som är riktade till särskilda målgrupper). Gemensam ansökan arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten.

Från och med år 2016 skall högskolorna reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som ansöker om sin första studieplats.

 

Relaterat