Yrkeshögskolorna

Studierna i en yrkeshögskola erbjuder ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. Lämplig grundutbildning för yrkeshögskola är gymnasiets lärokurs, studentexamen eller yrkesutbildning. Utbildningen som leder till examen är avgiftsfri för de studerande.

Majoriteten av yrkeshögskolorna ger utbildning inom ett flertal branscher. Undervisningen är ofta spridd över flera orter. Planeringen av yrkeshögskoleutbildningen skeri samarbete med arbetslivet. Det finns sammanlagt 24 yrkeshögskolor inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Yrkeshögskoleutbildning erbjuds dessutom vid Högskolan på Åland och vid Polisyrkeshögskolan, som hör till inrikesministeriets förvaltningsområde.

Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen varar som heltidsstudier 3,5–4,5 år (omfattningen är 180–270 studiepoäng) inklusive en praktikperiod som omfattar ett halvt läsår.

Yrkesinriktade specialiseringsstudier, övrig vuxenutbildning som yrkeshögskolorna erbjuder och högre yrkeshögskoleexamina ger möjlighet att fördjupa yrkeskunskapen efter den egentliga yrkeshögskoleexamen. Delar av examina eller mera omfattande studiehelheter kan avläggas inom den öppna yrkeshögskolan.

Högre yrkeshögskoleexamen är en arbetslivsorienterad examen som man kan söka till efter minst tre års arbetserfarenhet inom branschen efter yrkeshögskoleexamen eller en annan lämplig högskoleexamen. Utbildningen för en högre yrkeshögskoleexamen räcker 1–1,5 år som heltidsstudier (60–90 studiepoäng).