Allmänna språkexamina

logoAllmänna språkexamina är språkfärdighetsexamen för vuxna. Inom ramen för dessa examina mäts språkfärdigheten i sådana praktiska situationer där den vuxne måste tala, lyssna till, skriva eller läsa ett främmande språk - antingen i Finland eller utomlands.

Språkexamen kan avläggas i följande språk: engelska, finska, franska, italienska, ryska, nordsamiska, spanska, svenska, tyska. Från och med juni 2003 har man med examensintygen också kunnat visa sådana kunskaper i finska eller svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

Aktuellt

Anmälningstiden till allmänna språkexamina på våren 2019 är 1.-28.2.2019.
Se språk, testdagar och examensnivåer på webbplatsen för allmänna språkexamina
Testdagarna och -platserna

Söktjänsten - Tutkintopaikkojen hakukone