Allmänna språkexamina

logoAllmänna språkexamina är språkfärdighetsexamen för vuxna. Inom ramen för dessa examina mäts språkfärdigheten i sådana praktiska situationer där den vuxne måste tala, lyssna till, skriva eller läsa ett främmande språk - antingen i Finland eller utomlands.

Språkexamen kan avläggas i följande språk: engelska, finska, franska, italienska, ryska, nordsamiska, spanska, svenska, tyska. Från och med juni 2003 har man med examensintygen också kunnat visa sådana kunskaper i finska eller svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

Aktuellt

Nästa anmälningstid till allmänna språkexamina är 19.-30.8.2019, testadagen 5.10.2019 (finska, mellannivå). OBS! Inte i alla testplatser.

Se språk, testdagar och examensnivåer på webbplatsen för allmänna språkexamina
Testdagarna och -platserna

Söktjänsten - Tutkintopaikkojen hakukone