Utvärdering och statistik

Utbildningsstyrelsen erbjuder mångsidiga informationstjänster:

  • långsiktiga prognostiseringar av arbetskraftsbehov och utbildningsbehov
  • koordinering av informationsnät och informationstjänster inom utbildningen (bl.a. Eurydice, OECD och EU)
  • internationell informationsspridning
  • indikatorer för utbildningen
  • utveckling av utbildningens resultatinriktning
  • information om utbildningsväsendets finansieringssystem
 

Vipunen logo

Biblioteket

Samlingarna i Utbildningsstyrelsens bibliotek har överförts som en del av det gemensamma biblioteket på Hagnäskajen 6.