Utbildningsforskning

Utbildningsstyrelsens uppgift är att ägna sig åt informationshantering, utbildningsinformation och forskning som stödjer utbildningsväsendets mål, och framför allt att använda utvärderings- och forskningsresultat som grund för utveckling på ett sätt som gynnar utbildningspolitiken.

 

Länkar

Viktiga källor inom utbildningsforskning är till exempel följande inrättningar: 

Forskningsprojektdatabasen TUHTI vid Helsingfors universitet innehåller information om mer än 4000 forskningsprojekt vid universitet 
Forskningsdatabasen CRIS (Current Research Information System) vid Joensuu universitet  
De vetenskapliga databaserna vid Lapplands universitet (på finska)  
Publikationer av Institutet för hälsa och välfärd 
Åbo universitets publikationsarkiv