Statistik

Här hittar du olika slag av utbildningsstatistik.

Du kan bl.a. bekanta dig med Vipunen, publikationen Årsbok för utbildningsstatistik och andra statistiska publikationer.

Under rubriken utbildningsstatistik hittar du mera statistik om lärare, ansökning till utbildning, vuxenutbildning och invandrarutbildning.

Aktuellt

Månadens statistik: Befolkningens åldersstruktur och utbildningsnivå

År 2016 hade 71,4 % av befolkningen som fyllt 15 år avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Det största antalet avlagda examina var inom yrkesutbildningen på andra stadiet.

Månadens statistik: Examensåldern från andra stadiets yrkesutbildning högre i Finland än i andra OECD-länder

Åldersstrukturen bland dem som utexamineras från andra stadiets yrkesutbildning varierar mycket mellan OECD-länderna och i Finland hör en anmärkningsvärd stor andel av de nyutexaminerade till de äldre åldersgrupperna.

Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

Månadens statistik: Finländska examensstuderande utomlands

Antalet finländare som avlägger examen vid en utländsk högskola har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Antalet studerande motsvarar redan antalet studerande vid en större yrkeshögskola eller ett mindre universitet i Finland.

Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

Visa alla