Utvärdering och uppföljning

Till 30.4.2014 genomförde Utbildningsstyrelsen utvärderingar av inlärningsresultat inom sitt verksamhetsområde, d.v.s. från förskoleundervisning till vuxenutbildning.

Utbildningsstyrelsens utvärderingsenhet, Rådet för utvärdering av högskolorna samt Rådet för utbildningsutvärdering sammanfördes och bildade Nationella centret för utbildningsutvärdering 1.5.2014.

Utbildningsstyrelsens utvärderingsrapporter

Inlärningsresultat inom allmänbildande utbildning
 • Matematik i årskurs 6 (2008–2009)
 • Det andra inhemska språket, B-svenska i årskurs 9 (2008–2009)
 • Det andra inhemska språket, A-finska och modersmålsinriktad finska i årskurs 9 (2008–2009)
 • Modersmål och litteratur i årskurs 9 (2009–2010)
 • Konst- och färdighetsämnen (2009–2010)
 • Temaområden inom den grundläggande utbildningen (2009–2011)
 • Matematisk-naturvetenskapliga ämnen (2010–2011)
 • Samhälleliga ämnen (2010–2011)
 • Främmande språk (2012–2013)
 • Hälsokunskap (2012–2013)
 • Huslig ekonomi (2013–2014)
 • Modersmål och litteratur (2013–2014)
Inlärningsresultat inom yrkesutbildning
 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (2007–2009)
 • grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen (2007–2009)
 • grundexamen inom maskin- och metallbranschen (2007–2009)
 • grundexamen i logistik (2007–2009)
 • grundexamen inom byggnadsbranschen (2008–2010)
 • grundexamen inom skogsbranschen (2008–2010)
 • grundexamen inom lantbruksbranschen (2009-2011)
 • grundexamen inom hårbranschen (2009-2011)
 • grundexamen inom el- och automationsteknik (2009-2011)
 • grundexamen inom företagsekonomi (2010-2013)
 • grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (2010-2013)
 • grundexamen inom hantverk och konstindustri (2010-2013)
 • grundexamen inom livsmedelsindustrin (2011-2014)
 • grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (2011-2014)
 • grundexamen inom bilbranschen (2012-2015)
 • grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (2012-2015)
 • grundexamen i musik (2012-2015)
 • grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen (2012-2015)

 

Kontaktuppgifter till centret för utvärdering

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Mannerheimplatsen 1 A
PB 28
00101 Helsingfors

tfn 029 533 5500 (växel)