Utvecklande av undervisningen i främmande språk inom den grundläggande utbildningen

Projektet startade våren 2009. I projektet deltar 88 kommuner och 14 privata anordnare av grundläggande utbildning. Undervisnings- och kulturministeriet understöder därutöver projektet genom specialunderstöd till tre språkskolor och nio övningsskolor.

Mål

  • Att erbjuda ännu flera elever än i dag en realistisk möjlighet att förutom engelska också studera andra främmande språk, i mån av möjlighet redan i de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen.

Målet ska uppnås genom ökat samarbete mellan skolor och kommuner, avtal om arbetsfördelning, mångsidigare språkprogram, mera kommunikativ språkundervisning och framför allt genom att öka medvetenheten hos elever, vårdnadshavare och lokala beslutsfattare om betydelsen av mångsidiga språkkunskaper. Projektet syftar till långsiktig utveckling, där språkprogrammen planeras som en del av de regionala strategierna och med beaktande av regionala språkkunskapsbehov. Språkprogrammen planeras så att övergången mellan de olika skolnivåerna är smidig. En rekommendation är också att modersmålsundervisningen för invandrare ingår i språkprogrammen.

Det är viktigt att utveckla nätundervisningen för att utbudet ska bli mångsidigare. Internet erbjuder många möjligheter, som också utnyttjas för att göra autentiska språksituationer till en etablerad del av undervisningen och studierna i främmande språk.

För att stöda verksamheten har man initierat ett omfattande fortbildningsprogram, som hittills har nått 350 grundskollärare i främmande språk. Fortbildningen stöds även av ett ning-baserat nätverk, vars diskussioner intresserad lärare kan ta del av och medverka i. Länken till nätverket finns i balken intill.

Utbildningsstyrelsen har även startat en Språktivoli-kampanj. Genom att gå in på nätsidorna (länken finns i balken intill) kan elever, föräldrar och lärare gå in på Språktivolits sidor och lära sig språk lekande lätt.

Kontaktpersoner

Ingelisa Wikholm, undervisningsråd (särskilt svenska skolor)
Anna-Kaisa Mustaparta, undervisningsråd (huvudansvarig)
Paula Mattila, undervisningsråd
Kalevi Pohjala, undervisningsråd
Kristiina Ikonen, undervisningsråd
Terhi Seinä, undervisningsråd

E-postadresser:

 
Projektinfo
Startats2009
Avslutas2011
SkolstadiumFörskola 
Grundskola
OmrådeFrämmande språk