Luke – Utvecklingsnätverket för gymnasier

Utbildningsstyrelsen startade ett nationellt utvecklingsnätverk för gymnasier i augusti 2016. Nätverket är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Det nya gymnasiet – våga prova.

I försök som genomförs inom ramen för utvecklingsnätverket ska pedagogiken utvecklas så att den stöder bl.a. delaktighet, kommunikation, mångsidig kompetens och ämnesövergripande lärande. Man planerar att utveckla nya inlärningsmetoder och nya sätt att organisera lärandet. Bedömningen ska bli mångsidigare med hjälp av självvärdering och kamratbedömning. Lärarna och de studerande ska delta i ämnesintegrerande teamarbete som ordnas i form av mindre helheter och genom hela gymnasiet.

Studiemiljöerna ska utvecklas bl.a. genom att man skapar nya och stärker befintliga regionala verksamhetsstrukturer för samarbetet mellan gymnasier, universitet och aktörer inom arbetslivet. I samarbetet med högskolorna är avsikten att integrera gymnasiestudier med akademiska studier och med olika kurser där de studerande kan bekanta sig med olika områden. Samarbetet med företag genomförs i form av konkret verksamhet. Målsättningen är att stärka det lärande som sker överallt och oberoende av tid och plats. De gemensamma digitala verksamhetsmiljöerna kommer också att utvidga det internationella nätverkandet.

Gymnasiernas verksamhetskultur ska utvecklas bl.a. genom att man stärker studerandeperspektivet och det pedagogiska ledarskapet. De studerande ska delta aktivt i utvecklingsarbetet och i planeringen av verksamhetsmiljöerna. Studerande ska fungera som handledare i studierna i de olika läroämnena. Det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas genom långsiktigt arbete, gemensamma utbildningar och digitala verksamhetsmiljöer.

De utbildningsanordnare och gymnasier som valts till nätverket (84 st.) ska utveckla sin verksamhet i enlighet med läroplansgrunderna och utifrån lokala utgångspunkter och behov. Arbetet inom utvecklingsnätverket för gymnasier genomförs i åtta regionala nätverk, som koordineras av valda regionala koordinatorer. Nätverket, olika evenemang och en digital plattform främjar kunskapsdelningen inom nätverket och till andra aktörer. Också de anordnare av gymnasieutbildning och de gymnasier som inte valdes till det nationella utvecklingsnätverket kan delta i de regionala evenemangen och utvecklingen av gymnasieutbildningen.

Ytterligare information

Utbildningsstyrelsen

Undervisningsrådet Pamela Granskog,
Undervisningsrådet Leo Pahkin,
Överinspektör Kimmo Koskinen,

Regionala koordinatorer

Nyland och Egentliga Finland

Mikael Eriksson,

Österbotten

Diane-Christine Blusi,

Södra Finland

Olli Mielonen,
Päivikki Fredriksson,
Harri Korhonen,
Satu Juuti,
Pauliina Mantsinen,

Östra Finland

Samuli Laitinen,

Lappland

Jorma Hämäläinen,

Sydvästra Finland

Timo Mäkinen,
Riikka Lindroos,

Västra och Inre Finland

Mervi Kapanen,
Teijo Päkkilä,

Norra Finland

Ismo Talsta,