Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

Den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogiken, Varda, samlar uppgifter om småbarnspedagogiken på ett och samma ställe. Tjänsten tas i bruk i början av år 2019. Med hjälp av informationsresursen får man i fortsättningen jämförbar och högklassig information om småbarnspedagogiken för bl.a. myndigheters bruk. Anordnare av småbarnspedagogik för in uppgifter i informationsresursen.

Bestämmelser om informationsresursen inom småbarnspedagogiken finns i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), som trädde i kraft 1.9.2018. Informationsresursen tas i bruk stegvis från och med 1.1.2019. Alla anordnare av småbarnspedagogik ska ha fört in uppgifter i informationsresursen Varda senast i slutet av år 2020.

Utbildningsstyrelsens uppdrag

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla informationsresursen och för att lämna ut uppgifter bl.a. till myndigheter. I anslutning till uppdraget utfärdar Utbildningsstyrelsen bl.a. föreskrifter och anvisningar riktade till anordnare av småbarnspedagogik.

Informationsresursen Varda utvecklas i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt den tekniska leverantören.

Uppgifter som registreras i Varda

De uppgifter som förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken bestäms i lagen om småbarnspedagogik. I informationsresursen registreras uppgifter om:

 • anordnare av småbarnspedagogik och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik
 • barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och deras vårdnadshavare
 • personal inom småbarnspedagogik

Införande av uppgifter

Det finns två olika sätt att föra in uppgifter i informationsresursen inom småbarnspedagogiken:

 • automatiska överföringar av uppgifter direkt från anordnarens informationssystem i samarbete med anordnarens IT-partner eller
 • anordnaren av småbarnspedagogik för själv in uppgifterna direkt i Varda med hjälp av användargränssnittet

Varda tas i bruk stegvis

Anordnare av småbarnspedagogik tar i bruk informationsresursen Varda enligt följande:

 1. Från och med 1.1.2019 för kommunerna in uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, verksamhetsställen och om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
 2. Från och med 1.9.2019 för kommunerna in uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken och om föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
 3. Från och med 1.1.2020 för privata anordnare av småbarnspedagogik/serviceproducenter in uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik/serviceproducenter, verksamhetsställen och om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet
 4. Från och med 1.9.2020 för privata anordnare av småbarnspedagogik/serviceproducenter in uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken och om föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet

Användning av uppgifterna

Tack vare den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogiken behöver olika myndigheter inte i fortsättningen föra överlappande register om småbarnspedagogiken, vilket bl.a. medför besparingar i verksamheten. Uppgifterna i informationsresursen kan användas

 • i myndigheters, som FPA:s, Statistikcentralens, regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets verksamhet
 • i kommunernas egen verksamhet
 • i forskning om småbarnspedagogik