Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt

Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa vuosina 2006–2009

Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia ammatillisessa peruskoulutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä. Opetushallitus on kerännyt tietoja vuosina 2006 - 2009 toteutetuista näytöistä ensimmäistä kertaa koko tutkinnon suorittamisen ajalta kone- ja metallialan, sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan sekä logistiikan perustutkinnoissa. Raportti sisältää oppimistulosten lisäksi tietoja erityisopetuksen perusteista, mukautuksista ja opiskelijoiden saamista tukitoimista sekä näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4926-3 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2011:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt (pdf)