Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa. Näiltä sivuilta löytyy tietoa ja tukimateriaalia mm. ammatillisten tutkintojen muutoksista, koulutuksen järjestämisestä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta, rahoituksesta ja tiedonkeruusta. Keskusteluun voi osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #reformintuki

Ajankohtaista

Valtakunnalliset opiskelijapalautekysymykset on uudistettu ja nimetty Amispalautteeksi (20.4.2018)

Valtakunnalliset ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekyselyt on uudistettu ja ne otetaan käyttöön kevään 2018 aikana, viimeistään 1.7.2018 alkaen. Opiskelijapalautekyselyyn vastaavat opiskelijat, jotka aloittavat ammatillisen tutkintokoulutuksen sekä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon osan tai osia. Palautejärjestelmänä käytetään Arvo-opetushallinnon vaikuttavuuspalvelua.

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt 2018 - kilpailu ammatillisen koulutuksen järjestäjille

Opetushallitus on avannut Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kilpailussa etsitään toimiviksi todistettuja tapoja, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailuun voi osallistua 4.5.2018 asti.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen - määräys voimaan (13.4.2018)

Opetushallituksen määräys tulee voimaan huhtikuussa. Määräyksessä säädetään tunnustetun osaamisen mitoituksesta ja arvosanojen muuntamisesta. Määräys sisältää taulukon 1.8.2015 - 31.7.2018 voimassa olleiden perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien tunnustamisesta 1.8.2018 voimaan tulevien perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin ja taulukon lukiokurssien tunnustamisesta perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin.

Reformilähettiläiden työ alkanut vauhdikkaasti (12.4.2018)

Ammatillisen koulutuksen reformilähettilästoiminta on hyvässä vauhdissa ja kaikki 20 lähettilästä ovat jo lähteneet kentälle. Koulutuksen järjestäjät ovat kutsuneet heitä monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kertomaan reformin toimeenpanoon liittyvistä asioista tai tiedottamaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.

Opaslehtisiä ammatillisen koulutuksen järjestämisen tueksi (29.3.2018)

Opetushallitus on laatinut opaslehtiset näyttöjen suunnitteluun ja järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä erityisen tuen järjestämiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Parasta osaamista -verkostohankkeessa tapahtuu (23.3.2018)

Parasta osaamista -verkostohankkeessa on selvitetty opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita, toteutettu osaamisen kehittämisen kokeiluja ja huhti-toukokuussa hanke järjestää kaksi seminaaria.

Opiskeluhuoltoa ja kurinpitokeinoja koskevat määräykset voimaan (22.3.2018)

Opetushallituksen uudet määräykset tulivat voimaan maaliskuussa. Koulutuksen järjestäjien tulee päivittää omia ohjeitaan ja toimintatapojaan määräyksiin perustuen.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö määritelty (19.3.2018)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö on vähimmäisvaatimus siitä, mitä tietoja koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmän osaksi laadittavan osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tulee sisältää.

Uutta materiaalia ohjauksen ja koulutukseen hakeutumisen tueksi (21.2.2018)

Ohjaajien infopaketissa kerrotaan uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta, koulutukseen hakeutumisesta, henkilökohtaistamisesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja arvioinnista, ohjauksesta ja urasuunnittelusta. Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen videoon ja infograafiin voi tutustua yhdessä ohjattavan kanssa.

Oma polku osaamiseen – yksilölliset, joustavat opintopolut -seminaari 3.–4.5.2018 (20.2.2018)

Paikkoja vielä vapaana! Seminaarin tavoitteena on kehittää ja levittää ammatillisen koulutuksen hyviä käytäntöjä yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamisesta sekä antaa valmiuksia niiden laadunhallintaan. Seminaari on tarkoitettu erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä pedagogisesta toiminnasta ja laadun kehittämisestä vastaaville.

Näytä kaikki

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
26.04.2018