Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta Suomessa. Opetushallitus toimii myös tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotuskeskuksena. Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Päätöksiä tekevät eri tarkoituksissa eri tahot:

  • Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon antamasta virkakelpoisuudesta Suomessa.
  • Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä (=>Suomen säännellyt ammatit)
  • Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos kyseiseen tehtävään ei ole lainsäädäntöön perustuvaa kelpoisuusvaatimusta.
  • Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät akateemisesta tunnustamisesta eli ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemisen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 

Tutkintojen tunnustamisesta englanniksi

Usein kysyttyä

Yhteystiedot