Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Päätöksiä tekevät eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus:

Muut:

  • Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, kts. Suomen säännellyt ammatit.
  • Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos kyseiseen tehtävään ei ole lainsäädäntöön perustuvaa kelpoisuusvaatimusta.
  • Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät akateemisesta tunnustamisesta eli ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemisen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta