Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004. Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat voitiin ottaa käyttöön 1.8.2004 ja ne tuli ottaa käyttöön kaikilla luokka-asteilla viimeistään 1.8.2006. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen päättötodistus ja päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön lukuvuoden 2006-2007 päättyessä.

Uusimmat muutokset

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Perusopetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 alkaen. Opetussuunnitelman perusteet on toimitettu kaikille opetuksen järjestäjille ja kouluille. Lisäkappaleita voi tilata verkkokaupasta.

Muut muutokset