Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004. Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat voitiin ottaa käyttöön 1.8.2004 ja ne tuli ottaa käyttöön kaikilla luokka-asteilla viimeistään 1.8.2006. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen päättötodistus ja päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön lukuvuoden 2006-2007 päättyessä.

Muutokset

Opetushallitus on muuttanut 3.3.2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Perusopetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 alkaen.

Muut muutokset

Perusopetukseen valmistava opetus

Opetushallituksen määräys 14/011/2009 tuli voimaan 1.8.2009 alkaen.

Muutokset

Opetushallitus on muuttanut 16.6.2014 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2009 lukua 5.2 Oppilashuolto. Määräys edellyttää peruspetukseen valmistavan opetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman muuttamista. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 alkaen.

Lisäopetus

Muutokset ja lisäykset

Opetushallitus on päättänyt 16.6.2014 lisätä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin opiskeluhuoltoa koskevan luvun. Määräys edellyttää lisäopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman täydentämistä. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 lukien.

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet

Opetushallitus on hyväksynyt Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet noudatettaviksi 22.5.2006 alkaen toistaiseksi. Perusteet on valmisteltu perusopetuslain 14 §:n ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 mukaisesti.

Aikuisten perusopetus

Opetushallitus hyväksyi Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 27.2.2004. Perusteista julkaistuun asiakirjaan sisältyy myös Opetushallituksen suositus aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi. Näiden perusteiden mukainen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön 1.8.2004 ja se tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2006. Perusteiden mukainen perusopetuksen päättötodistus ja päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön kevätlukukaudella 2006.

Muutokset ja lisäykset

Opetushallitus on päättänyt 16.6.2014 lisätä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin opiskeluhuoltoa koskevan luvun. Määräys edellyttää aikuisten perusopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman täydentämistä. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 lukien.

Opetussuunnitelman perusteet on toimitettu kaikille opetuksen järjestäjille ja kouluille. Lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta.