Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Tällä sivulla voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi voit tarkastella aikaisempia perusteasiakirjoja.