Grunderna för gymnasiets läroplan är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen. De lokala läroplanerna utarbetas i enlighet med föreskriften. På den här sidan kan du bekanta dig med de grunder som är i kraft. Dessutom kan du bekanta dig med tidigare grunder.