Poiju on perusopetuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista perusopetuksen toimintakulttuurissa.
Aikuisopiskelijat tekevät ryhmätöitä

Tulevaisuuden kielellisesti ja kulttuurisesti moninainen Suomi muotoutuu tämän päivän koulussa. Perusopetuksella on merkittävä rooli kansalaistaitojen opettelussa ja vastuulliseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Kasvavan maahanmuuton myötä koulumaailma kohtaa uusia haasteita. Miten muista maista tänne muuttaneet lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi ja hyötyvät koulutuksesta? Antaako perusopetus heille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja osallistua myöhemmin yhteiskuntaan ja työelämään?