News

Metsissä ja maailmalla auttoi näkemään lähelle

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Metsissä ja maailmalla -hankkeessa tulleita oppeja on hyödynnetty Tervakosken yhteiskoulun opetussuunnitelman toteuttamisessa. Hankkeen mukana opetukseen tuli myös lisää positiivista tekemisen meininkiä ja eri oppiaineiden kesken havaittiin uudenlaisia yhteyksiä.
Karttaa lukeva ihminen

Tervakosken 250 oppilaan yhteiskoulu sijaitsee Janakkalan kunnassa, Tervakosken kylässä. Yhteiskoulun opettajat alkoivat hahmotella Metsissä ja maailmalla Erasmus+ -liikkuvuushankkeen hakemusta aikana, jolloin yläkouluissa suunniteltiin uusien opetussuunnitelmien käytännön toteutusta.

Tervakoskella opettajat pohtivat, kuinka vastata kansallisen opetussuunnitelman perusteiden asettamiin vaatimuksiin oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittämisestä, monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä ja oppiainerajat ylittävästä oppimisesta.

– Mietimme myös, miten lisäisimme opetukseen kansainvälisyyttä, sanoo historian ja yhteiskuntaopin lehtori Sanna Komonen.

Lisäksi opettajat kaipasivat enemmän tietoa mobiiliteknologian käytöstä osana opetusta.

Osallistuessaan kursseille eri Euroopan maissa heille kuitenkin vahvistui, että Suomessa oppilaat ja opettajat ovat edelläkävijöitä teknologian käytössä.

– Kurssilta sai voimaannuttavia kokemuksia omasta osaamisesta. Se antaa perspektiiviä omaan ammattitaitoon, joka joskus tuntuu hukkuvan muutostyön jalkoihin, Komonen lisää.

Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä ja kansainvälisiä yhteyksiä

Hankkeen aikana kuusi aineenopettajaa toi opintomatkoiltaan tuliaisiksi tietoa innovatiivisista opetustavoista sekä vaihtoehtoisista tavoista rakentaa opettajuutta.

– JOPO-luokan opettaja esimerkiksi loi eri oppiaineita yhdistävän oppimiskokonaisuuden, joka toteutettiin roolipelinä, sanoo saksan ja ruotsin kielen tuntiopettaja Riikka Tarhala.

Komonen ja Tarhala kertovat, että hankkeen mukana opetukseen tuli lisää positiivista tekemisen meininkiä. Eri oppiaineiden kesken havaittiin uudenlaisia yhteyksiä, kuten yhteiskuntaopin ja maantiedon välillä sekä kotitaloudessa ja englannin kielen opiskelussa.

– Tänä lukuvuonna toteutamme kotitalouden ja englannin yhteisen valinnaisainekurssin, Komonen sanoo.

Kansainvälisten yhteyksien luomisessa hyödynnettiin oman lukion vaihto-opiskelijoita, opettajien täydennyskoulutusten kautta syntyneitä kontakteja, eTwinningiä sekä Erasmus-kouluissa -hankkeen avulla löydettyjä kansainvälisiä vierailijoita.

Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidettiin kansainvälisyyskerhossa, videoyhteyksiä ja sosiaalista mediaa käyttäen. Oppilaat olivat myös kirjeenvaihdossa muiden maiden oppilaiden kanssa.

Koulu osana ympäröivää kyläyhteisöä

Opettajat hyödynsivät täydennyskoulutuskurssien oppeja muun muassa Suomi 100 -juhlan näytelmä- ja multimediaesityksessä. Oppilaat pääsivät esittämään sen kunnan elokuvateatterissa.

Juhlaan kuului koko koulun yhteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto sekä kyläyhteisön iloksi järjestetty ilotulitus.

– Se oli ison porukan pitkäjänteinen projekti, jossa eri aineiden opettajat tekivät yhteistyötä. Mukana oli myös paikallisia yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita, Tarhala sanoo.

Hankkeen vaikutuksesta Tervakosken yhteiskoulussa alettiin katsoa ympäristöä hieman eri tavoin. Koulutunneilla ja kylätapahtumissa alettiin hyödyntää mobiilipelejä ja toiminnallisia opiskelutapoja, jotka mahdollistivat oppimisen luonnossa liikkuen.

Lisäksi koulun ja alueen yritysten välinen yhteistyö lisääntyi.

Tutut aikuiset lisäävät nuorten turvallisuuden tunnetta, ja jos nuoret tuntevat itsensä osaksi kyläyhteisöä, he myös kantavat enemmän vastuuta sen viihtyisyydestä, Komonen sanoo.

Uusi hanke edistää kaikkien oppilaiden hyvinvointia

Metsissä ja maailmalla -hankkeen jälkeen tehdyistä kyselytutkimuksista kävi ilmi, että asioista yleisesti kiinnostuneet ja innostuneet nuoret saivat hankkeesta paljon. Mutta oppilaat, joilla oli jo valmiiksi esimerkiksi uupumusta, eivät hyötyneet hankkeesta merkittävissä määrin.

Nyt koulussa on käynnissä jatkohanke. Sen nimi on Onnellinen yhteisö, parempi kouluarki.

– Kyseessä on opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan yhteinen liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on lisätä kaikkien oppilaiden hyvinvointia, Komonen sanoo.

Liikkuvuudet on valittu siten, että niiden avulla voitaisiin tukea opettajien työhyvinvointia sekä oppilaiden arjen hallintaa, resilienssikykyä ja kaveritaitoja. Täydennyskoulutuskurssien aiheet liittyvät johtamiskulttuurin, oppilashuoltotyön ja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen sekä mindfullness- ja rentoutumismenetelmien käyttöön kouluympäristössä.

– Koronaepidemian vuoksi liikkuvuuksia ei ole vielä voitu toteuttaa, mutta olemme jo aloittaneet esimerkiksi hyvinvointi- ja lukutunnit kaikille luokille kerran kuukaudessa, Tervakosken opettajat kertovat.

Vinkkejä Erasmus+ -hanketta harkitseville

  1. Aloita hankkeen suunnittelu ja hakemuksen tekeminen ajoissa.
  2. Hakemuksen tekeminen, dokumentointi ja raportointi voi aluksi kuulostaa monimutkaiselta ja aikaa vievältä, mutta prosessi on vaivan arvoinen.
  3. Luota omaan kielitaitoon ja osaamiseen. Suomalaisten kieli- ja ammattitaidolla pärjää.
  4. Tutustu huolella eri kurssijärjestäjien tarjontaan, kysele lisätietoja ja lue aikaisempien osallistujien kokemuksista, sillä kurssien taso ja järjestelyjen laatu vaihtelevat.
  5. Mieti, miten hankkeen tavoitteet voi yhdistää koulun muuhun toimintaan. Pyri tekemään yhteistyötä myös niiden opettajien kanssa, jotka eivät osallistu liikkuvuuksiin.

Metsissä ja maailmalla

  • Hanketyyppi: Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, liikkuvuushanke
  • Koordinaattori: Tervakosken yhteiskoulu/Janakkalan kunta
  • Hankeaika: 6/2017–5/2019
  • Kumppanimaat: Espanja, Italia, Kypros, Belgia, Kreikka, Portugali ja Tšekki
  • Rahoitus: 16 725 €

Kirjoittaja: Tiina Katriina Tikkanen