Seuraava askel kansallisessa kestävän kehityksen työssä on Agenda 2030 -tiekartan laatiminen vuoteen 2030 asti. Lue, mitä tiekartta pitää sisällään kasvatuksen ja opetuksen kannalta.

Tulevaisuuden tarpeet ja osaaminen

Kirjoittaja: opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus