Tälle sivulle on koottu tietoa varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta. Tukimateriaali on tarkoitettu neuvolan ja perhekeskuksen henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja johtajille. Sivulta löytyy linkki myös Tietoa varhaiskasvatuksesta vanhemmille ja huoltajille -tietopakettiin.

Opetushallitus on koonnut tämän sivun yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
Kolme aikuista istuu pöydän ääressä ja keskustelee

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan välisen yhteistyön avulla tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen edistää myös perheen hyvinvointia.