Lapsilla on oikeus elinkelpoiseen tulevaisuuteen ja ihmisarvoiseen elämään. Heillä on myös oikeus vaikuttaa elämäänsä koskeviin toimiin ja päätöksiin. Siitä huolimatta, että varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys perustuu näkemykseen lapsista aktiivisina toimijoina, lasten näkemykset ja vaikutusmahdollisuudet kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tulevat usein sivuutetuiksi.

Miten varhaiskasvatuksen kestävään kehitykseen tähtäävää muutosta saadaan aikaan ja juurrutettua pysyviksi käytänteiksi?

Toimintakulttuurin muutos

Kirjoittajat: yliopistolehtori Satu Valkonen, Helsingin yliopisto & projektitutkija Ann-Christin Furu, Åbo Akademi