Barn har rätt till en livsduglig framtid och ett människovärdigt liv. De har också rätt att påverka sådana åtgärder och beslut som berör deras liv. Trots att småbarnspedagogikens syn på lärande grundar sig på synen på barn som aktiva aktörer, ignoreras ofta barnens åsikter och påverkansmöjligheter i byggandet av en hållbar framtid.

Hur kan vi åstadkomma en förändring inom småbarnspedagogiken som siktar på en hållbar utveckling och förankra den så att den blir bestående praxis?
Toimintakulttuurin muutos

Skribenter: universitetslektor Satu Valkonen, Helsingfors universitet & projektforskare Ann-Christin Furu, Åbo Akademi