Tämä on ohje Erasmus+ -osallisuustuen ja poikkeuksellisten kulujen hakemiseen seuraavissa akkreditoitujen hankkeiden toiminnoissa: 

  • Aikuiskoulutus (KA121-ADU)
  • Ammatillinen koulutus (KA121-VET)
  • Yleissivistävä koulutus (KA121-SCH)

Akkreditoidut organisaatiot ja konsortiot voivat sekä rahoitushaussa että hankkeen 12 ensimmäisen kuukauden aikana hakea osallisuustukea ja tukea poikkeuksellisiin kuluihin.  Tämä ohje on siihen, kuinka avustusta haetaan hankekauden aikana. Tuen tarve tulee perustella ja kansallinen toimisto päättää tuen myöntämisestä.