Lapsen äidinkielen tai äidinkielten sekä kaksi- ja monikielisyyden huomioiminen on tärkeää niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa. Kieli vahvistaa kulttuurista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta sekä siteitä omaan kieliyhteisöön. Äidinkieli tai äidinkielet ovat jokaisen ihmisen perusoikeus: kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetussuunnitelman perusteissa tunnistetaan niin viittomakieliset, saamenkieliset kuin romanikieliset lapset.