Esittelemme seuraavassa joitakin erilaisia opetusta ja opiskelua tukevia kansainvälisiä (koti- ja ulkomaisia) toimijoita, järjestöjä ja verkostoja, joihin opettajan ja oppilaankin on mahdollista tutustua sekä verkkosivujen avulla että ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Moni koulu ja opettaja kaipaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, ideoita ja käytännön apua rikastamaan, ehkä helpottamaankin omaa kansainvälistä työtä ja oppilaiden kansainvälisyyteen oppimisen polkuja. Yhteistyötä edellyttävät myös monet opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut koulun arvoperustan linjaukset ja toimintakulttuurin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Kansainvälisyys ja globaalikasvatus perustuvat ja tähtäävät jo lähtökohtaisesti monipuoliseen ja monenkeskiseenkin, usean toimijan väliseen yhteistyöhön.

Esittelemme seuraavassa joitakin opetusta ja opiskelua tukevia kansainvälisiä (koti- ja ulkomaisia) toimijoita, järjestöjä ja verkostoja, joihin opettajan ja oppilaankin on mahdollista tutustua sekä verkkosivujen avulla että ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä. Artikkelissa ei pyritä kattavuuteen, vaan avaamaan näkymiä keskeisiin kumppanuuksiin.

Verkostoja on esitelty laajasti myös Kehittäminen ja kansainvälisyys -otsikon alla.