Skip to main content

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys


Globaalikasvatus on kasvatusta maailmankansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
Opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat perustan globaalikansalaisen osaamiselle ja kestävälle kansainvälisyydelle. Perusteiden hyvä tuntemus auttaa opettajia ja varhaiskasvattajia välittämään kansainvälisyyteen ja globaalikansalaisuuteen liittyvää osaamista lapsille ja nuorille, oppilaille ja opiskelijoille.
alt-text (optional, uses title if not set)

Mitä on koulujen kansainvälisyys?

Elämme globaalissa maailmassa, jossa keskinäiset riippuvuussuhteet ovat yhä selvemmin ja konkreettisemmin näkyvissä myös lasten ja nuorten elämässä. Koulu antaa globaalikasvatusta ja kansainvälistää.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus koulun toimintakulttuurissa

Kasvatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen näkyy kaikissa koulun käytännöissä ja ratkaisuissa. Oppilaita kannustetaan huomioimaan tekojensa ja valintojensa ympäristövaikutukset paikallisesti ja laajemminkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet

Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Eettisesti kestävää kansainvälisyyttä

Koulutyössä ja kasvatuksessa tehdään jatkuvasti isoja ja pieniä ratkaisuja. Kaikki eivät ole oikean ja väärän kysymyksiä, mutta lasten ja nuorten kanssa työskennellessä eettinen ulottuvuus on jatkuvasti läsnä.

alt-text (optional, uses title if not set)

UNESCO-koulut Suomessa

Unesco-koulut eli Unesco Associated Schools (ASPnet-koulut) toteuttavat globaalikasvatusta sekä Suomessa että maailmanlaajuisen verkoston puitteissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan neuvoston kielikeskus

Sivulla esitellään Euroopan neuvoston kielikeskusta ja kuvataan mahdollisuuksia osallistua sen toimintaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valtionavustuksia monenlaiseen kansainvälisyyteen

www.oph.fi

Globaalikasvatukseen liittyvää varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä tuetaan mm. valtionavustuksilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteistyötä kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen

Tutustu opetusta ja opiskelua tukeviiin kansainvälisiiin (koti- ja ulkomaisiin) toimijohin, järjestöihin ja verkostoihin.

Syvennä kansainvälisyyttä koulussasi

A laptop and a mobile phone on a table
eTwinning
eTwinning tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä
Teacher in front of students
Erasmus kouluissa
Kutsu kansainvälinen opiskelija vierailulle Erasmus kouluissa -ohjelman kautta! Ohjelma on tarkoitettu suomalaisille päiväkodeille ja kouluille.
Children working together
Hanketoiminta
Tutustu tuleviin kansainvälistymisrahoitushakuihin sekä valtionavustuksiin