Perhepäivähoito on varhaiskasvatuslain mukaisesti osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavana asiakirjana ohjaa toiminnan toteutusta ja määrittelee muun muassa yhteisen arvoperustan, oppimiskäsityksen sekä toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet. Jotta perhepäivähoidossa saavutetaan sille asetetut tavoitteet ja voidaan puhua laadukkaasta pedagogisesta toiminnasta, on tärkeää, että vasuperusteiden ydinteemoja jäsennetään ja yhdessä avataan sitä, mikä tekee perhepäivähoidosta tavoitteellista varhaiskasvatusta. On tärkeää, että perhepäivähoidon ominaislaatu ja voimavarat tunnistetaan ja niitä hyödynnetään perhepäivähoidon kehittämisen lähtökohtana.
Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Kehittämisen ydinkysymykset

Perhepäivähoitajan työn keskiössä on pedagoginen toiminta, joka rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta, leikistä, kohtaamisesta ja yhteisestä osallisuudesta, perushoidon pedagogiikasta sekä monipuolisista oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista ja hetkiin tarttumisen hienoudesta.

Seuraavaksi tarkastellaan viiden kiteytyksen kautta sitä, mitkä asiat ovat perhepäivähoidon pedagogiikassa keskeisiä arvioinnin ja kehittämisen kohteita.

  1. Vuorovaikutuksen voima
  2. Leikin lumo
  3. Perushoidon pedagogiikka
  4. Arjen aarteet, hetkien helmet
  5. Ammatillinen identiteetti/ammatillisuus
Johdantoluennolla perehdytään perhepäivähoidon pedagogiikkaan

Perhepäivähoitajien näkökulmia kokopäiväpedagogiikkaan perhepäivähoidossa

Perhepäivähoidossa päivän eri tilanteet tarjoavat mahdollisuuksia tukea lasten kehitystä ja oppimista tavoitteellisesti. Videolla perhepäivähoitajat Riina Peura sekä Anna-Stiina Häkkinen kertovat näkemyksiään kokopäiväpedagogiikasta perhepäivähoidossa.

Videon teemana on kokopäiväpedagogiikka perhepäivähoidossa